Møter 2024

Dato: Januar:
17. Årsmøte med kåring av Årets Fotograf 2023
Februar:
21.Medlemsmøte med 10-på-topp
Tema: Fritt
Mars:
20.Medlemsmøte med foredrag
Tema: TBD
Foredragsholder:
April:
17.Medlemsmøte med 10-på-topp
Tema: TBD
Mai:
15.
Medlemsmøte
Juni:
19.
Medlemsmøte
August:
21.Medlemsmøte med 10-på-topp
Tema: TBD
September:
18.Medlemsmøte med 10-på-topp
Tema: TBD
Oktober:
16.Medlemsmøte med foredrag
Tema: TBD
Foredragsholder:
November:
20.
Medlemsmøte med 10-på-topp
Tema: TBD
Innlevering til klubbkonkurransen
Tema: TBD
Desember:
17.Julemøte med premiering av
klubbkonkurransens vinnere.