Møter 2024

Dato: Januar:
17. Årsmøte med kåring av Årets Fotograf 2023
Februar:
21.Medlemsmøte med 10-på-topp
Tema: Fritt
Mars:
20.Medlemsmøte med foredrag
Tema: Macrofotografering + litt annet
Foredragsholder: Ann Kristin Hynne Green
April:
17.Medlemsmøte med 10-på-topp
Tema: Tidens tann
Mai:
15.
Medlemsmøte med foredrag
Tema: – Portrettfotografering
Foredragsholder: Anders Lillebø
August:
21.Medlemsmøte med foredrag
Landskap med og uten ville dyr
Foredragsholder: Gunnar Haug
September:
18.Medlemsmøte med 10-på-topp
Tema: Portrett
Oktober:
16.Medlemsmøte med foredrag
Tema: TBD
Foredragsholder:
November:
20.
Medlemsmøte med 10-på-topp
Tema: Fritt
Innlevering til klubbkonkurransen
Tema: Gatefotografi
Desember:
18.Julemøte med premiering av
klubbkonkurransens vinnere.