Møter 2023

Dato: Januar:
18. Årsmøte med kåring av Årets Fotograf 2022
Februar:
15.Medlemsmøte med 10-på-topp
Tema: Fritt
Mars:
15.Medlemsmøte med foredrag
Foredragsholder:
April:
19.Medlemsmøte med 10-på-topp
Tema: Is/Snø
Mai:
14.
Medlemsmøte
Juni:
21.
Medlemsmøte
August:
16.Medlemsmøte med foredrag
September:
20.Medlemsmøte med 10-på-topp
Tema: Monokrom
Oktober:
18.Medlemsmøte med foredrag
Foredragsholde
r:
November:
15.
Medlemsmøte med 10-på-topp
Tema: Dobbelteksponering
Innlevering til klubbkonkurransen
Tema: Fritt
Desember:
13.Julemøte med premiering av
klubbkonkurransens vinnere.