Møter 2022

Dato: Januar:
19. Årsmøte med kåring av Årets Fotograf 2021
Februar:
16.Medlemsmøte med 10-på-topp
Tema: Fritt
Mars:
16.Medlemsmøte med foredrag
Foredragsholder: Knut Erik Alnæs (naturfotograf)
April:
20.Medlemsmøte med 10-på-topp
Tema: Mat
Juni:
01.
Medlemsmøte med vurdering av bilder, samt workshop hvor vi ser på redigeringsalternativ
Juli:

August:
17.Medlemsmøte med foredrag
Foredragsholder: Kari Elisabeth Espeland
Tema: Makrofotografering
September:
21.Medlemsmøte med 10-på-topp
Tema: Vår
Oktober:
19.Medlemsmøte med foredrag
Foredragsholde
r: Sondre Ski
Tema: Undervannsfotograf
November:
16.
Medlemsmøte med 10-på-topp
Tema: Fritt
Innlevering til klubbkonkurransen
Tema: : Idrett/Sport
Desember:
14.Julemøte med premiering av
klubbkonkurransens vinnere.