Møter 2022

Januar:
19 Årsmøte med kåring av Årets Fotograf 2021
Februar:
16Medlemsmøte med 10-på-topp
Tema: Fritt
Mars:
16Medlemsmøte med foredrag
Foredragsholder:
April:
20Medlemsmøte med 10-på-topp
Tema: TBD
Mai:
18
Medlemsmøte med foredrag
Foredragsholder:
Juni:

Juli:

August:
17Medlemsmøte med foredrag
Foredragsholder:
September:
21Medlemsmøte med 10-på-topp
Tema: TBD
Oktober:
19Medlemsmøte med foredrag
Foredragsholde
r:
November:
16
Medlemsmøte med 10-på-topp
Tema: TBD
Innlevering til klubbkonkurransen
Tema: Fritt
Desember:
21Julemøte med premiering av
klubbkonkurransens vinnere.