Møter 2021

Januar:
21 Medlemsmøte med foredrag
Avlyst grunnet Korona situasjonen
Februar:
17Medlemsmøte med 10-på-topp.
Avlyst grunnet Korona situasjonen
Mars:
17Årsmøte med kåring av Årets Fotograf 2020
Avlyst grunnet Korona situasjonen
April:
21Medlemsmøte med 10-på-topp.
Avlyst grunnet Korona situasjonen
Mai:
18
Medlemsmøte
Avlyst grunnet Korona situasjonen
Juni:
18
Medlemsmøte / Årsmøte
Juli:

August:
17Medlemsmøte
September:
21Medlemsmøte
Oktober:
16Medlemsmøte
November:
20Medlemsmøte med 10-på-topp: Tema: ?
Innlevering til klubbkonkurransen. Tema: ?
Desember:
16Julemøte med premiering av
klubbkonkurransens vinnere.

*) Usikkert om arrangementet gjennomføres grunnet Korona situasjonen.