Møter 2021

Januar:
21 Medlemsmøte med foredrag
Avlyst grunnet Korona situasjonen
Februar:
17Medlemsmøte med 10-på-topp.
Avlyst grunnet Korona situasjonen
Mars:
17Årsmøte med kåring av Årets Fotograf 2020
Avlyst grunnet Korona situasjonen
April:
21Medlemsmøte med 10-på-topp.
Avlyst grunnet Korona situasjonen
Mai:
18
Medlemsmøte
Avlyst grunnet Korona situasjonen
Juni:
18
Medlemsmøte / Årsmøte
Juli:

August:
18Medlemsmøte med 10-på-topp
Tema: Fritt
September:
15Medlemsmøte med 10-på-topp
Tema: Kurver
Oktober:
20Medlemsmøte med 10-på-topp
Tema: Vann
Foredragsholde
r
November:
6

17

Jubileumsfest – Holmestrand Fotoklubb fyller 60 år
——————–
Medlemsmøte
Innlevering til klubbkonkurransen.
Tema : Fritt
Desember:
15Julemøte med premiering av
klubbkonkurransens vinnere.